sazamtro

ჟურნალის დიზაინი და ბეჭდვა

კორპორატიული ჟურნალი პრესტიჟული სარეკლამო-შემეცნებითი ტიპის ბეჭდური პროდუქტია. ჟურნალი შეიძლება გამოიცეს ერთჯერადად, რაიმე მნიშვნელოვანი თარიღის აღსანიშნავად ან პერმანენტულად, თქვენთვის სასურველი დროის შუალედებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი დიზაინერები შექმნიან ექსკლუზიურ და გემოვნებიან ჟურნალს თქვენთვის, თქვენი კლიენტებისა და თანამშრომლებისთვის.

ჟურნალი რანდევუ

ჟურნალის დიზაინი და ბეჭდვა 210x297 | 4+4 | გარეკანი 300 გრ მატი | შიგთავსი 115 გრ. ცარცი | თერმო კინძვა თანდართული ნამუშევრები

ჟურნალი - თალიზი, თმის გადანერგვის კლინიკა

ჟურნალის დიზაინი და ბეჭდვა 210x297 | 4+4 | გარეკანი 300 გრ მატი | შიგთავსი 200 გრ. ცარცი | სტეპლერით კინძვა თანდართული ნამუშევრები

ჟურნალი რანდევუ

ჟურნალის დიზაინი და ბეჭდვა 210x297 | 4+4 | გარეკანი 300 გრ მატი | შიგთავსი 115 გრ. ცარცი | თერმო კინძვა თანდართული ნამუშევრები

სესილი, კინოფესტივალი

კატალოგის დიზაინი და ბეჭდვა 99x210 | 4+4 | გარეკანი 300 გრ მატი | შიგთავსი 115 გრ. ცარცი | თერმო კინძვა თანდართული ნამუშევრები

ჟურნალი - გუდვილი, ჰიპერმარკეტი

ჟურნალის დიზაინი და ბეჭდვა 297x300 | 4+4 | 170 გრ ცარცი თანდართული ნამუშევრები

ჟურნალი - 4 you

ჟურნალის დიზაინი და ბეჭდვა 210x297 | 4+4 | გარეკანი 300 გრ მატი | შიგთავსი 115 გრ I თერმო კინძვა თანდართული ნამუშევრები

წიგნი - საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვები

წიგნის დიზაინი და ბეჭდვა 148x210 | 4+4 | გარეკანი 300 გრ ცარცი, ლამინირებული | შიგთავსი 115 გრ | თერმო კინძვა

ჟურნალი - გუდვილი, ჰიპერმარკეტი

ჟურნალის დიზაინი და ბეჭდვა 297x300 | 4+4 | 170 გრ ცარცი თანდართული ნამუშევრები

ჟურნალი - 4 you

ჟურნალის დიზაინი და ბეჭდვა 210x297 | 4+4 | გარეკანი 300 გრ მატი | შიგთავსი 115 გრ | თერმო კინძვა თანდართული ნამუშევრები
georgian flag Tel.: (+995) 32 2 38 67 89; 32 2 21 24 96; 32 2 21 24 97; E-mail: info@original.ge
© 2023 Original.ge